Pazar , Mart 24 2019
Anasayfa / Teknoloji / Bulut bilişim, KOBİ’lere yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor

Bulut bilişim, KOBİ’lere yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor

Son yılların en önemli teknolojilerinden biri olan bulut bilişim, KOBİ’lere yüzde 50 oranında maliyet tasarrufu sağlıyor.

Bulut teknolojisi, hızlı, esnek ve kullandığın kadar öde mantığına dayandığı için KOBİ’ler bilişim konusunda altyapı yatırımı yapmak zorunda kalmıyor, bilgisayar sayılarını düşürüp, iş süreçlerini mobil üzerinden takip edebiliyor, önümüzdeki dönem, bir iş fikrinin bulut bilişim üzerinden geliştirilip sunulmasıyla start-up bir girişimin ilk günden dünya devlerinin hizmet kalitesine ulaşmasının mümkün olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye’de bulut bilişim uygulamalarının son yıllarda arttığı bir gerçek. Türkiye ve dünyada sanallaştırma rüzgarı bu alanın hızını daha da yükseltiyor. Her ölçekte ve her sektörde değişik boyutlarda sanallaştırma çözümlerini görmemiz mümkün. Sunucu sanallaştırma ile yolculuğuna başlayan şirketler depolama ve masaüstü sanallaştırma yatırımlarıyla yolculuklarına devam ediyorlar. İlk başta sadece test amaçlı olarak kullanılan sanal platformlar giderek artan bir hızda şirketlerin iş süreçlerini de üzerlerinde barındırmaya başladılar.

Bulut bilişimin bazı özellikleri sayesinde kurumlar önemli avantajlar elde ediyorlar. Self-servis modeli ile kullanabilme, çok hızlı ve esnek bir şekilde devreye alınabilme, kaynak paylaşımı esası ile birden çok dahili ya da harici müşteriye hizmet verebilme ve kullandığın kadar öde gibi prensiplerle gelişmiş ödeme sistemi alternatifleri kullanıcıların daha esnek, hesaplı ve çabuk olarak bilişim hizmeti alabilmelerine olanak sağlıyor.

Bulut bilişim, ‘büyük veri’ kavramını da beraberinde getiriyor. Yönetilmesi gereken büyük verinin varlığı, bulut bilişim ve veri depolama çözümlerinin hızla gelişmesine neden oluyor. Bu noktadan hareketle büyük veri sahibi olan büyük ölçekli ve sonrasında da ciddi bir pazar potansiyeli yaratan orta ölçekli kurumlann da buluttan yararlarlanabileceği ifade ediliyor.

Bulut teknolojisinin 9 avantajı

Bir KOBİ, bulut teknoloji üzerinden sunulan sen/isleri;

1. Bir süre ücretsiz denenebilir, gerçekten ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı kullanarak görülebilir.
2. Kullanıldığı kadar ödeniyor.
3. İstediği zaman azaltır ya da iptal edilebiliyor.
4. Daha iyi bir çözüm çıktığında, başlangıç maliyetlerine katlanmadığı için çok hızlı şekilde zarara uğramadan geçiş yapabilir.
5. Bulut ortamının elastik yapısı sayesinde, özel zamanlarda oluşacak yük için kısa süreliğine aldığı hizmeti genişletip hemen ardından daraltabiliyor. (Yılbaşı, kampanya dönemleri vb…)
6. Çalışan sayısına bağlı olarak hizmet genişletilebiliyor, KOBİ büyüdükçe aldığı hizmeti de paralel olarak genişletebilir.
7. Dünyanın çeşitli bölgelerinde aynı hizmeti aynı kalitede alma şansına sahip.
8. Daha az sayıda bilgisayarla daha çok iş yapılıyor, kaynaklar daha yüksek verimle kullanır hale geliyor. Operasyon yönetimi maliyetleri de hızla düşüyor.
9. Firmalar, yeni iş çözümlerinin hayata geçirilmesi için yeni sistemlerin kurulmasını beklemek zorunda kalmadan, hızlı ve esnek iş kararları alabiliyor.

18 milyon sanal makine olacak

Spiceworks adlı araştırma şirketinin son dönem çalışmaları, KOBİ’lerin yüzde 77’sinin sanallaştırma kullandığını ya da geçiş yapmayı planladığını gösteriyor. Bulut teknolojisini telekomünikasyon sektörü başı çekmekle birlikte, hemen hemen bütün sektörlerde kullanım gördüğünü söylemek mümkün. Kaspersky Lab’in IDC işbirliğinde hazırlanan raporuna göre, önümüzdeki iki yıl içinde, sanal makinelerin sayısı fiziksel sunucuların iki katına çıkarak, 18 milyona ulaşacak.

IDC tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2020 yılına kadar kayıt altına alınan veri büyüklüğünün 44 katına çıkması bekleniyor. Buna karşılık yine aynı araştırmaya göre bu ortamı destekleyecek kadrodaki büyüme oranının 1.4 kat seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Bu da yeni nesil veri merkezlerinde, bu büyümeyi adresleyebilecek, yönetebilecek yeni bileşenlere ihtiyaç olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Sanallaştırma konusunda, sunucu sanallaştırması yanında, bilgi depolama sistemleri sanallaştırmasında da ciddi bir hareketlenme bekleniyor.

Şu an için 3 milyar dolar olan ABD pazarının 2014 yılında 13 milyar dolar olması ve global bulut pazarının önümüzdeki 5 yıl içerisinde ortalama yüzde 110’luk bir büyüme ile 20 milyar dolardan, 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Az harcamayla yatırım

Bulut bilişim, karmaşıklığın giderilmesi, verinin öncelik sıralamasına göre segmente edilip organize edilmesi, veri merkezinin kapladığı alanın küçültülmesi, kurumlann enerji tüketiminin azaltılmasına kadar uzanan bir avantajlar listesini beraberinde getiriyor. Aynı zamanda, iş hayatının değişen ihtiyaçlarına karşılık verebilme ve talep üzerine çok kısa bir zaman içerisinde BT hizmetleri sunabilme esnekliğine sahip dinamik bir ortam yaratarak şirketlere çeviklik kazandırıyor.

Bütün bu faydalar sayesinde kuruluşlar, BT altyapısının bakımına daha az harcama yaparak ana işlerine daha fazla yatırını yapabiliyor. Müşterileri için yeni hizmetleri pazara daha hızlı sunabiliyor. Böylece müşterilerine sundukları hizmet kalitesini artırmalarına, yeni müşteriler kazanmalarına ve mevcut müşteri tabanlarını korumalarına yardımcı oluyor.

Büyük yazılımcılar da buluta geçti

Bulut bilişim birey ve kurumlann ihtiyaç duydukları bilişim hizmetlerini hızlı, esnek ve kullandığın kadar öde gibi prensiplerle temin etmeleri imkanını sağlıyor. Bu sayede kurumlar kapsamlı altyapı yatırımları ve bu altyapının işletimi ile uğraşmak yerine kendi işlerine odaklanabiliyor.

Zira gerek büyük, gerekse küçük işletmeler, bulut teknolojisi sayesinde yüklü miktarlarda yazılım ve donanım yatırımı yapmaktansa kullandıkça ödeyecekleri bir modele doğru geçiş yapıyorlar. Mevcut karlı iş modelinden ve lisans satışlarından vazgeçmek zorunda kalan büyük yazılım firmaları dahi rekabete ayak uydurmak için çözümlerini bulut teknolojisine uyarlamış durumda.

Bir iş fikrinin bulut bilişim üzerinden geliştirilip sunulması halinde, start-up bütçesiyle, daha ilk günden dünya devlerinin hizmet kalitesine ulaşmanın mümkün olabildiği ifade ediliyor. Bir anlamda bu yeni dönemde, altyapı için ayrılacak büyük yatırımlar değil, iş modeli ve fikriniz başarının anahtarı ve belirleyicisi oluyor. Zira fikirlerinizi bulut bilişimde çok uygun maliyete depolamanız mümkün.

KOBİ’lerde dönüşüm hızlı

Bulutta iş uygulamalarının pazar payının artacağını söyleyen Symantec Güneydoğu Avrupa ve Türkiye, Bölge Teknoloji Müdürü Burak Sadıç, Symantec’in 2011 yılında 38 ülkedeki 5 bin 300 kurum ile yaptığı ankete katılan kurumların yüzde 80’inin bulutu dikkatlice incelerken ancak yüzde 20’sinin bulutta iş konusunda somut adımlar atabilmiş durumda olduğuna dikkat çekiyor. Özetle bulut bilişim kavramı yavaş da olsa kurumsal stratejilerde yerini almaya başladığını belirten Sadıç, “KOBİ’lerde ise bu değişim çok daha çabuk gerçekleşiyor ve bulut çözümleri sayesinde, eskiden yalnızca büyük ölçekli şirketlerin temin edebileceği hizmetlere sahip olunabiliyor” diyor.

Beklenmedik kapasite artışlarında hizmetlerin kesilmesinin bulut teknolojisi sayesinde engellendiğini söyleyen Nexum CEO’su Emre Gürül, bu önlemi almak için yatırım yapmaya artık ihtiyaç olmadığını, bu esnekliğin de ciddi bir maliyet avantajını beraberinde getirdiğini belirtiyor. İş kaybının engellenmesinin satışları artırdığım, ifade eden Gürül, “Ek olarak PaaS çözümleri ile sistem yönetimi de altyapı hizmetine dâhil, her şeyiyle hazır, bakımı yapılıp yönetilen bir platforma geçiş yapıyorsunuz, sistem yönetimi anlamında maliyet avantajı elde etmek mümkün” diyor.

Veriler büyüyor, ihtiyaç artıyor

Bulut bilişimin firmalara mobilite kazandırdığını da söyleyen Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan, firmaların altyapılarını buluta taşıyarak kurumsal bilgiye her yerde, her zaman ve herhangi bir cihazla erişme şansına kavuştuğuna dikkat çekiyor. Özdoğan, KOBİ’lerin bulut bilişim konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ancak bu yönde bilgilendirme çalışmalarının arttığını söylüyor.

Bulut hizmetlerinin yeterli bilinirliğe ulaşmaları durumunda özellikle az sayıda çalışanı olan KOBİ’lerden çok fazla rağbet göreceğini kaydeden Özdoğan, “Bulut bilişimin özellikle küçük ölçekli firmaların kullanmaları zorunlu servisleri için bilgi sistemlerine yapmaları gereken yatırımın yerine bu servisleri aylık hizmet bedelleri ile kullandırabilmesi bu firmalar için bulut bilişimi çok cazip kılacak”diyor.

Veri merkezlerinin özellikle son üç yılda sanallaştırma ile birlikte ciddi bir değişim süreci içine girdiğini söyleyen EMC Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, BT yöneticilerinin önceliklerinin de sanallaştırma ve artan veri miktarının yönetilmesi olarak değiştiğini belirtiyor. Her geçen gün daha fazla iş kritik uygulamaların sanal ortamlara taşındığını kaydeden Sönmez, “Bugün veri merkezlerinde, 20 yıl önce hayal bile edemeyeceğimiz şeyleri yapabiliyoruz. Sanal sunucuların yaratmış olduğu inanılmaz derecede büyüyen veriler dinamik olup, önceden tahmin edilemeyen iş yükleri yarattığından, geleneksel metodlar ile ortamı yönetmek her geçen gün biraz daha zor bir hal alıyor. Yeni nesil veri depolama çözümleri bu ihtiyaçları adresleyerek, işletmeleri bir miktar rahatlatıyor” diyor.

Ortamlarını yönetmekte zorlanıyorlar

Dell İşletme Üretim ve Pazarlama Müdürü Tunç Erkan da veri merkezi sahibi şirketlerin yüzde 75’ten fazlasının ortamlarını yönetmekte ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret ediyor. Bir araştırma şirketinin yaptığı bir analiz sonucuna göre ortalama büyüklükteki bir BT organizasyonunun yıllık büyüme oranının yüzde 15 ile yüzde 20 arasında değiştiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor:

“Bu rakamlara göre ortalama büyüklükteki bir BT organizasyonu üç yılda yüzde 100 büyümeye ulaşabiliyor. Bu durumda üç yıl sonunda soğutma ve elektrik gibi operasyonel maliyetler de ister istemez yüzde 100 artıyor. Hızla büyüyen BT organizasyonlarının yaptıkları yeni altyapı harcamaları, son 14 yılda fazla değişken olmayan stabil bir çizgi izlerken, veri merkezlerine dahil edilen her yeni donanımın yıllık operasyonel maliyetleri, aynı donanımın satın alma bedelinin üç katına kadar çıkabiliyor. Verilen BT servislerinin standart hale getirilmesi ve özel servis ve uygulamarın minimuma indirilmesi, kurumlara ciddi zaman ve maliyet avantajı sağlıyor.”

Kullandığın kadar ödeAnadolu Bilişim Strateji ve Pazarlama Müdürü Övgü Güneri, önümüzdeki beş yıl içerisinde internet iş uygulamalarının yüzde 50’den fazlasının bulut ortamından hizmet vereceğini, hatta hazır çözümlerin ‘kullandığın kadar öde’ mantığıyla yeni iş kurmak isteyenlere paket olarak sunulacağını söylüyor. Güneri, “Bulut bilişim, mekandan bağımsız çalışma imkanı sunduğu için kullanıcılara her an her yerden bilgiye ulaşma fırsatı veriyor” diyor.

Cloudturk Genel Müdürü Mustafa Yazıcı da Türkiye’de bulut bilişim bilincinin oluşması ve uygulama kolaylığı sağlanabilmesi açısından şunları öneriyor: “KOBl’lerin iş süreçlerini yönetmek için yerli yazılımları seçmelerini öneriyorum. Çünkü Türkiye’de geliştirilen yazılımlar en baştan itibaren Türk kanun ve iş yapış şekillerine uygun olarak tasarlanıyor. Bu yazılımlar fazla değişikliğe uğramadan hemen uyarlanabilmelerinin yanı sıra yabancı yazılımların yüzde biri gibi düşük bir fiyata da mal oluyor. Yerli yazılım şirketleri de artık programlarını internet üzerinden ve hiçbir program gerektirmeden sundukları için KOBİ’lerin birkaç gün içinde eskiden hiç olmadığı kadar hızlı ve masrafsız bir şekilde bir zamanlar sadece büyük şirketlerin sahip olduğu bilişim fırsatlarına sahip olabiliyorlar.”

Avrupalı KOBİ’lerin bulut haritası

Sanallaştırma ve bulut altyapısında dünya lideri VMvvare, Avrupa’daki KOBİ’ler arasında bulut bilişime geçiş üzerine kapsamlı bir araştırma yaptırdı. Dynamics Research adlı İngiliz araştırma şirketi tarafından Avrupa’nın sekiz ülkesinde (Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Rusya, ispanya ve İngiltere) 1 ila 250 çalışana sahip KOBİ’lerde görev yapan bin 616 bilişim karar vericisi arasında gerçekleştirilen bağımsız araştırma, KOBİ’lerin yüzde 60’ının şimdiden altyapılarının tamamını ya da bir bölümünü buluta taşıdıklarını ortaya koydu. Bu KOBİ’lerin yüzde 86’sı, bulut bilişimin avantajlarından yararlanmayı sağlayan kilit teknoloji olan sanallaştırmanın buluta geçişlerini kolaylaştırdığını belirtiyor. Araştırmadan diğer notlar ise şöyle:

• Bulut bilişime geçişin en yüksek görüldüğü ülkeler yüzde 80 oranla ispanya ve Rusya iken, en düşük oran yüzde 41 ile Hollanda’da görülüyor.

• Sanallaştırma ile birlikte, KOBİ’lerin daha büyük bölümü uygulamalarını buluta taşıdı. (Örneğin 50-99 çalışana sahip KOBİ’lerin yüzde 81’i, 100-249 çalışana sahip KOBİ’lerin yüzde 77’si). Ancak 1-10 çalışana sahip KOBİ’lerin yüzde 45’i de bu yolda ilerliyor.

• KOBİ’lerin en yaygın biçimde buluta taşıdığı bilişim elemanı depolama (Yüzde 56). Bu eğilim en fazla İngiltere’de (yüzde 67) ve Almanya’da (Yüzde 68) görülüyor. En düşük görüldüğü yerler ise yüzde 37 ile Hollanda ve yüzde 45 ile ispanya.

• Sanallaştırmayı daha fazla benimseyen, bu alanda lider sektörler: Altyapı hizmetleri ve telekom (yüzde 83), sivil toplum kuruluşları (yüzde 81) ve finans (yüzde 80)

• Geride kalan sektörler perakende (yüzde 72), turizm (yüzde 71) ve diğer hizmetler (yüzde 67).

Kablosuz cihaz kabloluyu geçecek

SAP Türkiye Satış Destek Direktörü Erdem Şekeroğlu ise bulut sayesinde üretim sektöründeki tedarikçiler ve müşterilerin daha sıkı bir işbirliği platformuna kavuştuğunu söylüyor ve gıda sektörüne yönelik şu örneği veriyor:

“Gıda üretimi ve perakendeye ait bir örnek verelim. İlk olarak tedarik ile başlayalım. Ana üreticilerin her türlü üretim hammadde ihtiyacını ve talep bilgilerini güvenli bir şekilde bulut üzerinden paylaştıklarını düşünün, mevcut tedarikçiler ya da potansiyel tedarikçiler, tüm bu bilgilere bulut üzerinden erişebiliyor ve ana üretici ile işbirliği oluşturuyor.”

TurkNet Erişim, Veri Merkezi, Güvenlik ve Ürün Müdürü Erdem Eriş de dünyada bulut tabanlı sosyal medya uygulamalarının kullanıcı sayısının geçen yıl yüzde 30 civarında artış gösterdiğini ifade ediyor. 2015 yılı itibarıyla internete bağlı kablosuz cihaz sayısının kablolu cihaz sayısını geçeceği, yıllık IP trafiğinin zettabayt sınırına ulaşacağı, veri trafiğinin yüzde 98’inin video verisi olacağı, dünyadaki ağ bağlantılı cihaz sayısının toplam dünya nüfusunu geçeceği şeklinde öngörülerin yapıldığını belirten Eriş, şöyle konuşuyor:

“Her zaman olduğu gibi yeni teknolojiler önce büyük kurumlardan talep görüyor, daha sonra KOBİ’lerin gündemine giriyor. Fakat bulut bilişimde KOBI’lerin bilinçlenmesi ve ilgisini artırması büyük kurumlara paralel oldu diyebiliriz. Bunun sebebi, bulut bilişimin yarattığı katma değerin asıl KOBİ’ler için çok değerli olması”.

Maliyet yüzde 50 azalıyor IBM Türk Teknoloji Lideri Kıvanç Uslu da IBM, test ortamlarında bulut uygulamalarıyla, maliyetlerin yüzde 50′nin üzerinde azaltıldığını, kalitenin artırıldığı ve pazara süreçlerinin ciddi ölçüde kısaltılabildiğini gözlemlediklerini söylüyor.

Teradata Türkiye Ülke Müdürü Gamze Aydın, bulut bilişim için KOBİ’lere ve iş dünyasına daha fazla bilgilendirme yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Aydın, kasım ayı içerisinde İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirecekleri Teradata Day gibi etkinliklerle iş dünyasına Teradata teknolojileri hakkında bilgilendirme yapacaklarını belirtiyor.

Medianova CEO’su Serkan Sevim iseTürkiye’de KOBI’lerin daha hızlı buluta kayması için iki ana olgunun oluşması gerektiğini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Bunlardan birincisi Türkçe arayüzlü bulut bilişim. Medianova olarak çalıştığımız birçok kurumda İngilizce iletişimin bir engel olarak öne çıktığını görüyoruz. Bu sorunun KOBİ seviyesinde daha ciddi olduğu muhakkak.

İkinci olarak Türkçe bulut bilişim hizmeti veren şirketlerin daha profesyonel olması ve gerekli yatırımları yapması gerekiyor. Bizde ilk yatırımlar bile iş büyüdükçe yapılır mantığında olduğu için, tavuk-yumurta problemi gibi Türk şirketler bulut çözümlerde bir türlü istenileni veremiyor.”

Hangi Şirket Ne Yapıyor?

SYMANTEC
Müşterilerine direkt Symantec.cloud hizmetlerini kullandırıp kurumsal e-postalarının güvenliğini veya e-posta arşivlemeyi gerçekleştiriyor ya da şahsi yedekleri hali hazırda 100 petabayt’tan daha büyük bir verinin depolandığı altyapısı üzerinden sunuyor. E-posta hizmetini bir bulut bilişim sağlayıcısından alıp sunduğu çözümler yardımıyla KOBİ’lerin kendi ortamlarında arşiv yapmalarına olanak tanıyor. Ayrıca alınan yedeklerinin bir kopyasını Symantec’in iş ortağı olan bulut bilişim sağlayıcıları üzerinde tutmak da mümkün. Şirket, kendi özel bulut bilişim altyapısını oluşturacak müşterilerine de arşivleme, depolama yönetimi, güvenlik, kümeleme, tekilleştirme ve yedekleme çözümlerinde yardımcı oluyor.

NEXUM
Microsoft Bulut Bilişim platformu Azure üzerinde geliştirilen ilk projelerden birini hayata geçirdi.
KOBİ’lere yönelik hazırlanan portal platformu, KOBİ’ler arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini artırıyor. Bu uygulama ile kullanıcılar sisteme üye olarak son haber, video, etkinlik ve makalelerden haberdar olabiliyor, KOBİ arama sayfası aracılığıyla KOBİ’lere ait adres, telefon, iletişim gibi bilgilere ulaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra KOBİ’ler de bireysel veya kurumsal olarak üyelik talebinde bulunabiliyor ve kendilerine ait sektör, iletişim ve detay bilgilerini http://www.dinamikkobi.com.tr adresinde yayınlayabiliyorlar. KOBİ’lerin bu ortak iletişimleri sayesinde var olan bilgilerin paylaşılmasına ve oluşturulan zemin ile de yeni fikirlerin yaratılmasına imkân sağlanıyor.

MAYA İLETİŞİM
Firmalara SaaS modeli ile çözümler sunuyor, iş ortaklığı yaptığı yazılım üreticilerinin data ve web güvenliği, mobil güvenlik çözümleri konusunda müşterilere danışmanlık ve destek hizmetleri veriyor. Orta ve büyük ölçekli firmalar için “prívate cloud” çözümleri konusunda danışmanlık, destek ve kurulum hizmetleri sunuyor.

EMC TÜRKİYE
Şirketlerin bulut bilişime geçiş süreçlerinde doğru çözüme yönlendiriyor ve BT altyapılarını dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Bulut bilişim, büyük veriye sahip olan kurumların geleneksel BT altyapılarındaki zorlayıcı unsurları bertaraf etmeleri ve esneklikten uzak BT altyapılarını daha çevik ve verimli yapılara dönüştürmeleri için yöntemler sunuyor.

DELL
Dell PowerEdge sunucularını 12’inci nesil yenilikleri ile bulut bilişimi ve kritik görevli iş uygulamaları için güçlendirdi ve optimize etti. Dell Compellent ve EqualLogic veri depolama dizileri esnek, sürekli büyüyebilir, akışkan ve akılllı veri yönetimi özellikleri ile bulut bilişimi için veri yönetimi çözümleri sunuyorlar. Dell ForcelO Sanal Ağ Mimarisi, sunucu ve veri depolama çözümlerini tamamlıyor. Sanal Ağ Mimarisi veri merkezleri, kampüs ve şube sistemli çalışan kuruluşlarda ağ hizmetlerini sanallaştırmak, otomatikleştirmek ve koordine etmek için kullanılan açık yapılı bir çerçeve oluşturuyor. Tüm bu donanım ihtiyaçlarının sanallaşturma için test edilmesi, entegrasyonu, birlikte çalışır hale getirilmesi için de Dell vStart’ı pazara sundu.

ANADOLU BİLİŞİM
Bulut bilişim platformlarını taşıyan Tier III uyumlu Anadolu Bilişim Data Çenter, ortak olarak kullanabilen bilgi teknolojileri altyapısı ile yatırım maliyeti çok yüksek olabilecek alanlarda çözüm sunuyor. Anadolu Bilişim altyapısı üzerinden özellikle KOBİ’lerin ERP, CRM, e-posta ve mesajlaşma gibi çeşitli ihtiyaçlarını internet bulutu üzerinden sağlanabiliyor. Anadolu Bilişim’in müşterisi olan birçok KOBİ, sanallaştırılmış sunucular üzerinden paylaşımlı hizmetleri etkin bir şekilde kullanarak maliyetlerini azaltarak sektörlerinde öne çıkıyorlar.

CLOUDTURK
Verdiği sunucu altyapı hizmeti Türkiye’de Tier 3 sertifikası seviyesinde bulunan sayılı veri merkezlerinden ABH Veri Merkezi’nde bulunuyor.

Cloudturk tarafından sağlanan bulut hizmeti sayesinde altyapı tedarik hazırlığı, donanım bakımı ve performans ayarı otomatik olarak idare edilebiliyor.

Özellikle firmalar, Cloudturk’ün otomatik ölçeklendirme özelliğini kullanarak, ek bir denetim gerektirmeden optimal düzeyde kaynak kullanımıyla avantaj elde ediyor. Yük dengeleme özelliği, gelen uygulama trafiğini otomatik olarak Cloudturk üzerinde çeşitli noktalara dağıtıyor. Böylece, uygulamalardaki hata olasılığı daha da düşürülmüş oluyor. iPhone/İPad uygulamaları ile kaynak kullanımını izlenebiliyor ve sanal makineler yönetebiliyor.

SAP
Şirketlerin bulut bilişimin laaS (donanımın), PaaS (geliştirme platformunun) ve SaaS (yazılımın) olmak üzere tüm alanlarından faydalanmalarını sağlayacak çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Yazılım tarafında şirketlere departmanlara yönelik yazılım çözümler (Satış, satınalma, iş zekası, insan kaynakları vb. uygulamaları) hem de özellikle küçük ve orta ölçekli bir şirketin uçtan uca tüm ERP süreçlerini karşılayabilen çözümler sunuyor.

Önümüzdeki dönemde ise genel, özel ve hibrit bulut çözümlerini kullanarak müşterilerine bulut bilişimden esnek bir şekilde maksimum faydayı sağlayabilecekleri çözümler sunmayı hedefliyor.

TURKNET
Veri merkezinde sunduğu hizmetleri Co-location Alan Hizmetleri, Co-location Bant Genişliği Hizmetleri, Yönetilen Hizmetler ve Bulut Hizmetler olmak üzere dört ana grup altında topluyor. 1U ile 42U (Tam Kabin) arası alan kiralamanın yanı sıra 6/12 kabinlik kafes kiralama opsiyonları da sunuyor. Müşteriler veri merkezinde barındırdıkları sunucuların erişimi için 256Kbps-10 Gbps arasında bir limitli/aşımlı bant genişliğini tercih edebiliyor. Yönetilen hizmetler kapsamında ise güvenlik, yedekleme, load balancing hizmetleri veriyor.

IBM
Büyük çaplı bulut sağlayıcı şirketler arasında yurt dışından çalıştırılan, Türkiye’de yasal olarak kurumlara satılabilen ilk genel bulut hizmeti olan Smart Cloud Enterprise’ı sunmaya başladı. IBM’in Smart Cloud Enterprise hizmetini benimseyen şirketler arasında KOBİ’ler, Ar-Ge şirketleri ve IBM çözüm ortakları yer alıyor. IBM Smart Cloud Enterprise ortamı, IBM bulut bilişim altyapısı sayesinde esnek bir ücretlendirmeyle sahip olunmasını sağlıyor.

TERADATA
Veri ambarı çözümlerinde dünya lideri konumunda bulunan Teradata, Active Data Warehouse (ADW) Private Cloud çözümü sunmaya başladı. Yeni çözüm, kurumların iş zekâsı amaçlı sahip oldukları kurumsal verilerin hazır bulunma durumunu iyileştirdiği gibi, bu verilerin daha da genişletilmesi için bulut teknolojisinden yararlanmalarını sağlıyor ve alternatif bulut ürünlerinde görülen birçok yetersizliği de ortadan kaldırıyor.

Medianova KOBİ’lere yönelik streaming servislerinde bulut bilişim çözümleri var. Ayrıca site acceleration adı altında sitesinin çok hızlı yüklenmesini isteyen ama buna yeterli bütçe ayıramayan şirketlere yönelik hizmet sağlıyor.
İlginizi Çekebilecek Benzer Konular


üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir