Fırtına ve Kasırga Sigortası 5 TL

Tropik kasırgadan bu defa kurtulduk. Ama gelecekte bu tür felaketlere karşı hazır olmalıyız. Kasırgaya karşı 500 bin TL değerindeki bir ev için 6.25 TL, 5 milyon değerindeki işyeri içinse 62.50 TL sigorta primi ödemek yeterli…

TÜRKÎYE yakın zamanda kasırga ile tanışmanın eşiğinden döndü. Artık dolu, hortum, sel, yıldırım, çığ, fırtına gibi doğal afetleri daha sık yaşar hale geldik. Hal böyle olunca bugüne kadar hiç kimsenin akima gelmeyen fırtına ve kasırgaya karşı güvence sağlayan sigorta ürünleri “raflarda” ön sıralara çıkmaya başladı. Ancak hemen uyaralım bu sigorta ürünü tek başına satılmıyor. Trafik ve DASK gibi zorunlu poliçelerin teminatlarına da dahil edilemiyor. Bu ürünü satın alabilmeniz için öncelikle kasko, konut veya işyeri yangm sigortası yaptırmanız gerekiyor. Bireyler kasko, konut sigortası yaptırırken, poliçelerine fırtına teminatını ekletebiliyor. İşyerleri ise işyeri yangın poliçelerine ek olarak bu teminatı satın alabiliyor.

Yaptığımız araştırmaya göre, fırtına teminatlarının ücretleri son derece makul. Örneğin, Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu üyesi Firuzan Işcan 200 bin TL bedelli bir konutun sigorta priminin 5 TL’nin altında olduğu bilgisini veriyor. Doğan Sigorta CEO’su Selcen Gür ise. 5 milyon bedelli bir pastanenin sigorta priminin azami 62.5 TL’ye ulaştığını söylüyor.

Bu ürünün makul fiyatla olmasının temel nedeni Türkiye’deki fırtına ve kasırga riskinin düşük olması. Ancak son yıllarda iklim değişikliklerinin Türkiye’yi de sert biçimde etkilemeye başladığına dikkat çeken uzmanlar hem bireylerin, hem de şirketlerin fırtına ve kasırgaya karşı sigortalanmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

ANADOLU SİGORTA
FIRTINA OTOMATİK EKLENİYOR

Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, Türkiye’de fırtına sigortasmın ayrı bir ürün olarak satılmadığını, dileyenlerin ayrı bir teminat olarak poliçelerine dahil ettiğini hatırlatıyor. DASK ve trafik gibi zorunlu poliçelerin bu teminatı içermediğine dikkat çeken Sönmez, “Fırtına teminatı için kasko, konut, işyeri yangm paket vb. poliçelerin satın alınması gerekiyor” diyor. Ancak Anadolu Sigorta müşterilerine gerek kasko, gerekse konut sigortalarında bu teminatı otomatik veriyor. Yine kurum işyeri ve KOBİ Paket poliçelerinde fırtına teminatını otomatik koyuyor. Son yıllarda ANADOLU hem dünyada hem ülkemizde yaşanan fırtınaların SBGORTA Anutlardan işyerlerine, sanayi tesislerinden tarım arazilerine kadar çok geniş çapta ciddi maddi zararlara neden olduğunu hatırlatan Sönmez, bu konuda şu bilgiyi veriyor:

“Tüm diğer riskler gibi fırtınaya karşı da koruma önlemlerinin alınması oluşabilecek zararlara karşı sigorta satın alınması artık tavsiyeden öte bir zorunluluk haline geldi. Biz bu noktada bireylere ve işletmelere varlıklarını sigortalarken, mutlaka fırtına teminatının da poliçelerinde var olduğundan emin olmalarım öneriyoruz. Zira zorunlu poliçelerin bu tür riskleri de kapsadığı, başkaca bir sigortaya ihtiyaç olmadığı gibi hatalı bir algı da olabiliyor.”

Anadolu Sigorta fırtına teminatım toplam paket primi içine aldığı için müşterilerinden ayrıca bir prim de talep etmiyor. Konut ve işyeri sahiplerinin fırtına ve kasırga riskine karşı sigorta dışında aynı zamanda gerekli önlemleri de almalarını öneren Sönmez, önlemleri şöyle sıralıyor:

“Balkonlarda, çatılarda ve bahçelerde sabitlenmemiş, tehlike yaratabilecek malzeme ve eşyaları güvenli hale getirmek, kapı ve pencereleri kapalı tutmak ve güvenli şekilde bağlamak, araçları fırtına esnasında mümkün olabildiğince kullanmamak ve kapalı alanlarda muhafaza etmek…”

DOĞAN SİGORTA
POLİÇENİZİ KONTROL EDİN!Doğan Sigorta Brokerlik CEO’su Selcen Gür, tek başına fırtına sigortası yapılmadığını hatırlatıyor. Bireylerde konut sigortası, araçlarda kasko sigortası işletmelerde ise yangın sigortasma ek olarak fırtına teminatı alınabildiğini hatırlatan Gür, “Ancak yangın sigortası genel şartları fırtınayı, ‘Yağmur, kar, dolu ile beraber olsun olmasm münhasıran fırtına (10 metre yükseklikte hızı, saniyede 17.1 metre ‘7 bofor’dan fazla esen rüzgarlar) veya fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar teminata ilave edilmiştir’ olarak tanımlamıştır. 7 bofor’un altındaki fırtına olayları için poliçelere belirli limitlerle not eklenmesinde fayda var. Aksi takdirde 7 boforun altındaki fırtına olayları teminat harici kalır” uyarısında bulunuyor.

Gür’ün verdiği bilgiye göre, geçmişte yaşanmış olan hasarlar sebebi ile açık risk görülen bölgelerde fırtına muafiyeti uygulayan şirketler de bulunuyor. Bu bedenle poliçe yaptıran bireylerin ve firmaların poliçelerini muhakkak kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Gür, “Fırtınanın toplam primi çok fazla etkileyecek bir fiyatı yok” dedi.

GENERALİ SİGORTA
LOKASYON VE RİZİKO ÖNEMLİ

Generali Sigorta müşterileri yangın ürününe bağlı olarak fırtına teminatı alabiliyor. Fırtına sigortasının sektörde ağırlıklı olarak işyeri ve konut paket poliçelerinde ek teminat olarak verildiğini hatırlatan Generali Sigorta Baş Genel Müdür Yardımcısı Patrick Savre, “Diğer ürünlerde de müşterimizin talebine istinaden gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra ilgili teminat sunuluyor. Diğer teminatlarda olduğu gibi fırtına teminatı için de riskin bulunduğu lokasyona ve rizikonun şartlarına göre değerlendirme yapıyoruz. Çok düşük primler karşılığında fırtına teminatının yanı sıra birçok teminatı sağlayan poliçeleri almak mümkün” diyor.

Savre’ye göre, artık iklim değişikliğinin etkisinin çok daha GENERALİ sık görüldüğü şu günlerde hiçbir ayrım yapmadan her bireyin ve işletmenin poliçesini yaptırması gerekiyor.

AXA SİGORTA
PARAMETRİK SİGORTA DA VAR

Axa Sigorta hem kurumsal hem bireysel müşterilerini fırtınaya karşı teminat altına alıyor. Fırtına teminatının risk türü ve coğrafi konuma bağlı olarak farklılık arz ettiğine dikkat çeken AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan îşean, “Bu sigorta bireysel ve ticari risk kollarında farklı şekilde fiyatlandırılıyor.

Tekil risk olarak değil, yangın sigorta poliçesi teminatları içerisinde bir paket olarak sigortalılara sunuluyor. Toplam sigorta primi değerlendirildiğinde fırtına için alman fırtına primi çok cüzi miktarlarda, örnek vermek gerekirse, 200 bin TL’lik bir ev için yılda 5 TL’nin altında ödeme gerçekleştirilebiliyor” diyor.

Axa parametrik sigorta ürünüyle de iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle kâr kayıpları yaşayan müşterilerine destek sağlıyor.

Parametrik sigortanın belgelenmiş verilere göre çalıştığını söyleyen îşean konuşmasını şöyle sürdürüyor:

“Bu ürünle yağış azlığı, yüksek/düşük hava sıcaklığı, mahsul verimi, rüzgar hızı, dalga yüksekliği gibi farklı göstergelerle müşterilerimizin risklerini analiz ediyor, frekans ve miktarı hesaplıyor, bu risklerin finansal etkilerini hesapladıktan sonra riskin gerçekleşmesi durumunda belgelenmiş verilere göre müşterilerimizin zararını karşılıyoruz.”

Parametrik sigorta özellikle enerji, yiyecek-içecek ve inşaat sektörlerinden büyük talep görüyor. İşcan bu ürünün standart ürünlerin kapsam dışında tuttuğu fiziksel ve fiziksel olmayan kâr kayıplarından kaynaklanan zararları karşıladığına da dikkat çekiyor.

ALLİANZ TÜRKİYE YURTDIŞINDA DA KORUYOR

Allianz Türkiye Teknik işler Genel Müdür Yardımcısı Klaus Peter Mangold, fırtına teminatının hemen hemen tüm mal sigortalarında yer aldığını söylüyor. Örneğin, fırtına teminatı, yangın branşında ek teminat olarak sunulurken, nakliyat, elektronik cihaz, inşaat/montaj gibi branşlarda da standart olarak veriliyor. Hem bireysel hem de kurumsal müşterileri için fırtına teminatı verdiklerini söyleyen Mangold, şu bilgiyi veriyor:

“Kurumsal tarafta ‘Modüler Kurumsal Sigorta’mız var. Bu ürünle sadece yurtiçinde değil yurtdışmda da müşterilerimizin karşılarına çıkabilecek sorunlar için çözümler geliştiriyoruz. Şirketlerin ihtiyaçlarına göre, risklere karşı en uygun sigorta teminatlarını kendileri belirliyor. Bireysel müşterilerimiz içinse tüm yangın ürünlerimizde fırtına teminatı veriyoruz. îşyerim Sigortası, Eşyam Sigortası, Site/Apartman Ortak Alan Sigortası ve Yuvam Sigortası bu ürünlerden bazıları.”

Dünya genelinde iklime bağlı doğal afetlerde ciddi artış yaşandığını hatırlatan Mangold, özellikle yüksek kesimlere inşa edilmiş konut ve işyerleri ile denize kıyısı olan şehirlerde bulunan konut ve işyeri sahiplerinin/kiracılarının bu teminatı almalarım öneriyor.

Esin Çetinel

üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir