İhale Edilecek Hazine Taşınmazları

KAMU idarelerince ihtiyaç duyulmayan Hazine taşınmazları bütçeye gelir sağlanması amacıyla “rayiç bedeller” üzerinden ihale yoluyla satışa çıkarılarak ekonomiye kazandırılıyor. 2018 yılında yapılan açık artırma ihaleleri sonucunda 12 milyon metrekare yüzölçümlü 5 bin 209 adet Hazine taşınmazının satış işlemleri gerçekleştirilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 2019’da da Hazine taşınmazlarının ihale ile satış uygulamalarını sürdürüyor. 4 Nisan itibarıyla Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre 6 bin 500’ün üzerinde Hazine taşınmazı satış için ihaleye hazırlanırken, 30’dan fazla ildeki 400’ü aşkın taşınmazın satışına yönelik ihale süreci devam ediyor. Tarım ve hayvancılık sektörü Hazine taşınmazları ile destekleniyor.

Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırımı yapacak yatırımcılara daha fazla Hazine taşınmazının sunulabilmesi amacıyla, 2019’da 20 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının Milli Emlak Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden ilana çıkarılması hedefleniyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesis etmek üzere belirlediği 42 ildeki 161 taşınmazı ilan etti. 2019’da Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) okul ihtiyacı olduğu tespit edilen 40 ilde belirlenen 2 bin dersliğin ve daha sonra belirlenecek okulların, Hazine taşınmazları karşılığında okul yapımı ihalesi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle yaptırılması öngörülüyor.

Şu anda Milli Emlak tarafından Adana, Kayseri, İstanbul, Erzurum, Tekirdağ ve Eskişehir’de toplam 10 Hazine taşınmazı tekli eğitime geçişi desteklemek amacıyla ilana çıkarılmış bulunuyor. Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanırken, tıbbi, aromatik ve süs bitkisi üretimi Hazine taşınmazları ile destekleniyor. Kurumun resmi internet sayfasında yer alan ilana göre 10 ilde tıbbi, aromatik ve süs bitkisi üretimini desteklemek amacıyla ihaleye çıkarılan toplam 131 Hazine taşınmazı için başvurular alınıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı bir açıklamada, Hazine’ye ait atıl arazilerin tarım, turizm sektörlerine ve sanayicilere kazandırılacağını söylemişti.

6 BİN 500 TAŞINMAZ VAR

Gerçek ve tüzel kişilerin ekonominin gerektirdiği yatırımlara uygun taşınmazları piyasa rayicine göre hızlı bir şekilde satın alabilmesi, bütçeye gelir sağlanması ve atıl taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine taşınmazları satış ihalesine çıkartılıyor. Son yıllarda yapılan yasal mevzuat çalışmalarının yürürlüğe girmesiyle Hazine taşınmazlarının satışında gerçek ve tüzel kişilere beş yıl emlak vergisi muafiyeti, iki yıl taksit imkanı, KDV’siz ödeme, harçsız tapu imkanından yararlanma fırsatı veriliyor.

Satın alma talepleri, il, ilçe, mevki, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği bir dilekçe ile taşınmazın bulunduğu il ve ilçelerde Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğü’ne, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri’ne iletiliyor. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi web sayfasında 6 bin 500’ün üzerindeki Hazine taşınmaz ihaleye hazırlanırken, Türkiye genelinde aralarında Antalya, Muğla, Eskişehir, Balıkesir, Kayseri, Kocaeli, Adana ve Konya’nın da bulunduğu 30’u aşkm ilde ihale ilanı yapılmış olan 412 taşınmazın ihale süreci devam ediyor.

AĞAÇLANDIRMAYA TEŞVİK

Kamu hizmetleri için gerekli olmayan Hazine taşınmazları, genellikle kiralama “yöntemi ile idare ediliyor. Son yıllarda yapılan mevzuat çalışmaları ile Hâzineye ait taşınmazların kiralanmasında; tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması, tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirilmesi amacıyla kiralama, gerçek ve tüzel kişilere alt kiracılık hakkı tanınması gibi imkânlar sağlanıyor.

Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma yapmak isteyenlere de kolaylık sağlanıyor. Bu kapsamda, ceviz, badem, Antep fıstığı, zeytin başta olmak üzere; kavak, kızılağaç, okaliptüs, fıstıkçamı, kızılçam, sedir, göknar, ladin, akasya vb. türlerin yetiştirilmesi amacıyla Hazine taşınmazları üzerinde uygun bedellerle 10 yıla kadar ağaçlandırma izni veriliyor. Ağaçlandırma amaçlı kiralamalarda ilk beş yıl yüzde 50 indirim uygulanıyor. Milli Emlak, Nisan sonuna kadar 13 ilde ihale ilanı yapılmış 53 Hazine taşınmazını, ağaçlandırma yapmak üzere çok düşük bedelle kiraya verilmesi için ihaleler gerçekleştirecek. Ayrıca Milli Emlak, 261 Hazine taşınmazını ise kiralamaya hazırlanıyor.

TIBBİ AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ

Türkiye’de ilaç, kozmetik ve süs bitkiciliği başta olmak üzere birçok sektörde yoğun olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yurtiçinde üretiminin artırılarak ithalatın azaltılmasını desteklemek amacıyla, mevcut ağaçlandırma uygulamasına ilave olarak geçtiğimiz yıl önemli bir proje hayata geçirildi. Yürütülen bu proje kapsamında, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan ve lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörekotu başta olmak üzere 131 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yerli üretimini artırmak amacıyla Hazine taşınmazları uygun bedel ve koşullarla kiraya veriliyor. Milli Emlak tarafından hazırlanan broşüre göre Hazine taşınmazlarını tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin üretimi yapılmak üzere ilk yıl tahmini kira bedeli; rayiç bedelin binde biri bedel üzerinden çok yıllık bitkiler için 10 yıla kadar, tek yıllık bitkiler için ise beş yıla kadar kiralama imkanı sağlanıyor.

131 TAŞINMAZ İLANA ÇIKTI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü son olarak Samsun, Muğla, Kütahya, Gümüşhane, Bursa, Amasya, Antalya, Burdur, Konya ve Aydın’da toplam 131 taşınmazı tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla kiraya verilmek üzere ilana çıktı, thale edilen taşınmazların toplam büyüklüğü 4.6 milyon metrekareyi buluyor. Yıllık toplam kira bedelinin ise 100 bin TL civarında olması öngörülüyor, idarece ilan edilen Hazine taşınmazı üzerinde tıbbi ve aromatik bitkilerle süs bitkileri yetiştirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin idareye başvurmaları gerekiyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri kiralama işlemlerinde ilk yıl tahmini kira bedeli; taşınmazın rayiç bedelinin binde biri oluyor. Bu Hazine taşınmazları için 18 Mart’ta başlayan başvuru süreci 16 Nisan 2019’da mesai bitiminde sona erecek.

TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK

Tarım ve hayvancılık sektörü Hazine taşınmazlarıyla destekleniyor. Hayvancılık sektörünü canlandırmak ve yerli hayvan üretimi seferberliğine hız vermek amacıyla, Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyen vatandaşlara 30 yıl süreyle arazi desteği veriliyor. Hayvancılık yatırımlarını desteklemek amacıyla sağlanan bir diğer önemli avantaj ise, taşınmaz üzerinde hayvancılık faaliyetini gerçekleştirmeye uygun kullanımı mümkün yapı ve tesislerin bulunmaması ve esaslı nitelikte ilave yatırım gerekmesi durumunda, taşınmazın kullanma bedelinde ilk üç yıl için yüzde 70 oranında indirim, sonraki yıllar için ise yüzde 50 oranında indirim uygulanarak vatandaşlara gerekli kolaylığın sağlanması.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre bu doğrultuda başlatılan yerli hayvan üretimi seferberliğinde 2018’de 12.2 milyon metrekare yüzölçümlü 46 adet Hazine taşınmazı üzerinde 49 yıla varan sürelerle irtifak hakkı tesis edildi ve böylece en az 17 bin 300 adet büyükbaş veya muadili küçükbaş hayvancılık yatırımının yapılmasına imkan sağlandı. Ayrıca, Hazine taşınmazları üzerinde hayvancılık yatırımı yapacak yatırımcılara daha fazla Hazine taşınmazının sunulabilmesi amacıyla, 2019’da 20 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının web sitesi üzerinden ilana çıkarılması hedefleniyor.

161 TAŞINMAZ İHALE BEKLİYOR

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün web sitesinde hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesisine uygun nitelikteki Hazine taşınmazlarını tespit ederek bilgileri ve uydu/harita üzerinden konum verisiyle listeler halinde vatandaşlara sunuyor. Milli Emlak’ın bu çerçevede ilan ettiği listede aralarında Kütahya, Konya, Sakarya, Niğde, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Çanakkale, Ordu, İsparta ve Adana’nın da yer aldığı 42 ildeki 161 taşınmaz bulunuyor.

Bu taşınmazlardan ilan süreci tamamlanarak ihalesi yapılacak duruma gelenler, ihale tarihi, geçici teminat oranı ve miktarı gibi bilgilerin belirlenmesiyle birlikte ihaleye çıkarılıyor. Milli Emlak’ın web sitesine göre 4 Nisan itibarıyla Samsun, Kocacli, Sivas, ve Gaziantep illerindeki toplam 22 taşınmaz hayvancılık amaçlı irtifak hakkı tesisi için ilana çıkarıldı. Bu arada Çanakkale Ezine, Sakarya Karasu, Muğla Milas ve Balıkesir Karesi’de olmak üzere toplam v. dört ilde yedi taşınmazın da ihalesi yapılacak. Çanakkale Ezine’deki 369 bin 829 metrekarelik arazinin 10 Nisan’da, Sakarya Karasu’daki 25 bin 73 metrekarelik taşınmazın 25 Nisan’da, Muğla Milas’taki sırasıyla 24 bin 729 metrekare, 35 bin 538 metrekare, 50 bin 886 metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğündeki dört ayrı arazinin 2 Mayıs’ta, Balıkesir Karesi’deki 31 bin 459 metrekarelik taşınmazın 7 Mayıs’ta ihaleleri gerçekleştirilecek.

ARSA KARŞILIĞI OKUL YAPILIYOR

Eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, ikili öğretimin tamamen kaldırılması ve okul öncesi eğitimin kademeli olarak zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı ve MEB tarafından okul ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiği illerdeki eğitim-öğ-retim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilebilmesi için MEB ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda, ihtiyaç duyulan okul inşaatlarının herhangi bir bütçe kaynağı kullanmadan arsa (Hazine taşınmazları) karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılmasına ve karşılığında yüklenicilere Hazine taşınmazlarının verilmesine ilişkin proje hayata geçirildi.

Bu amaçla, MEB tarafından okulların yapılacağı taşınmazlarla proje ve maliyet bedelleri bildirilen okulların yaptırılması karşılığında bu okulların maliyet bedellerini karşılayacak miktarda yüklenicilere devredilecek Hazine taşınmazları Bakanlık tarafından belirleniyor. Bu kapsamda, 2018’de yaklaşık 3 bin derslikli 165 okulun arsa karşılığı inşaat yöntemiyle yaptırılması ve karşılığında yaklaşık 850 milyon TL bedelli 350 taşınmazın yüklenicilere devredilmesine yönelik işlemlere başlanıldı ve 80 derslikli yaklaşık 27 milyon TL’lik dört okulun ihalesi sonuçlandırıldı.

2019’da öncelikle MEB tarafından okul ihtiyacı olduğu tespit edilen, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İğdır, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van illerinde belirlenen 2 bin dersliğin ve daha sonra MEB tarafından belirlenecek okulların Hazine taşınmazları karşılığında okul yapımı ihalesi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına doğrudan sözleşme yapılmak suretiyle yaptırılması işlemlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Milli Emlak tarafından Adana, Kayseri, İstanbul, Erzurum, Tekirdağ ve Eskişehir’de toplam 10 Hazine taşınmazı tekli eğitime geçişi desteklemek amacıyla arsa karşılığı okul ilanına çıkarıldı.

Yatırımlara arazi tahsis desteği

Hazine taşınmazları üzerinde yatırım yapılması teşvik ediliyor. Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalıcı istihdam olanaklarının artırılmasını desteklemek amacıyla, özel sektör yatırımlarının artırılması için oluşturulan teşvik tedbirleri kapsamında yatırımın temel unsurlarından biri olan arazi tahsisi desteği Hazine taşınmazları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre bölgelerin ihtiyaç duyduğu yatırım sektörlerini ve bölgesel koşulları dikkate alarak Hazine ta şrnmazları ilana çıkarılmakta olup, bu kapsamda, 1 tarım ve hayvancılık 1 yatırımları için 8 milyon I metrekare yüzölçümlü 1 15 adet taşınmaz; eğitim yatırımları için 79 bin metrekare yüzölçümlü yedi adet taşınmaz; sanayi, imalat ve diğer yatırımlar için 953 bin metrekare yüzölçümlü 11 adet taşınmaz olmak üzere toplam 9 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerinde ön izin ve irtifak hakkı tesis edildi. Böylelikle, yapılacak yatırımlardan 458 milyon Lira tutarında yatırım ile bin 556 kişiye istihdam sağlanması öngörüldü.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün web sayfasına göre Afyonkarahisar, Kastamonu, Kütahya, Samsun, Sivas, Erzincan, Bartın, Eskişehir, Bitlis ve Burdur’da yatırımların teşviki kapsamında toplam 61 taşınmaz başvuruya açıldı. Bu arada 301 taşınmaz ise yatırım teşvike hazırlanıyor. Şunu da not etmekte fayda var, tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve diğer alanlarda yapılacak yatırımlarda Hazine S^njgg^ğl arazileri tahsisinde, 49 yıl süre doğrudan satın alma imkanı, ilk yıl yüzde 70 indirim, bedelsiz ön izin, hasılattan pay alınmaması, bir dilekçe ile başvuru, emlak vergi değeri üzerinden hesaplanacak yıllık bedel gibi fırsatlar sunuluyor.

Müjdat KEÇECİ / Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
“Tarım ve hayvancılık, sanayi ile beraber dönüştürülmeli”

Atıl halde bulunan Hazine arazilerinin mutlaka kullanılır ve değer yaratır hale getirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak Hazine arazileri yatırıma kazandırılırken, tarım arazileri ve meraların korunması gerektiğini, bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin tarım ve hayvancılığın, sanayi ile beraber dönüştürülmesi gerektiği görüşündeyim. Denizli Sanayi Odası olarak Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurmak istiyoruz. Önümüzdeki ay tescillenecek. OSB’nin yapılacağı yerde Hazine arazileri de var. Bu arazileri görseniz, ay yüzeyi gibi. Burayı düzelttikten sonra, o bölgeyi sanayinin olduğu bir noktaya getireceğiz. Makine üretimi bugün Türkiye’de desteklenmesi gereken en önemli ve stratejik yatırım alanlardan biri.

Makine yatırımları Ar-Ge ve inovasyonu da içeriyor. Türkiye’de yatırım için bir müteşebbis sermayesinin büyük bölümünü makine yatırımına ayırıyor. Çoğu zaman ithal edilmek zorunda. 0 nedenle yerli üretim önemli.

57 bin kişinin mülkiyet sorunu çözüldü

Devlet ile vatandaşlar arasında süregelen 2/B arazilerindeki hukuki ihtilafları çözmek ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları bu taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla yürürlüğe giren 6292 sayılı Kanun kapsamında, 2018 sonuna kadar 543 bin adet taşınmaz 11 milyar TL bedelle satılırken, bu 1 bedelin 8 milyar TL’si tahsil edildi. Geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödendi. Böylelikle, 769 bin hak sahibi vatandaş tapularına kavuşturuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Hâzineye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve hissedarlarına satışı kapsamında, 2018 sonuna kadar, rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde 45 bin adet taşınmaz, 639 milyon TL bedelle satılmış olup, bu bedelin 267 milyon TL’si tahsil edildi.

Nihat ÇELİK / Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı
“Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine öncelik verilsin”

Atıl durumdaki Hazine arazilerinde yapılacak üretimden yine Hazine kazanacak, dolayısıyla da ekonomimize artı değer katılacak. Ayrıca Hazine taşınmazları üzerinde üretim yapmak isteyen vatandaşlarımıza 30 yıl süreyle arazi desteği verilmesi, süreç açısından da son derece yerinde olup yatırımcı vatandaşlarımızın bu süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Küçükbaş hayvancılığı ülkemiz açısından gerek coğrafi gerekse mera ve yaylalar açısından en uygun hayvancılık dalı. Küçükbaş hayvancılık sektörümüzü daha da geliştirmek için birtakım projeler üzerinde Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hazine arazilerinin hayvancılık sektörüne kazandırılması büyük önem arz ediyor.

Zira hayvancılıkta en büyük sorunlardan biri kaba yem açığı ve kesif yem hammaddesi olarak üretilen yem bitkilerinin yetersizliğidir. Bu nedenle Hazine arazilerinin hayvancılığa tahsis edilmesiyle yatırımcıların kaba yem üretmesi halinde söz konusu açığın bir kısmının kapatılabileceğini düşünüyoruz.

Hayvancılık Amaçlı İhale Edilecek Hazine Taşınmazları

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkisi Yetiştirme Amaçlı Kiralanabilecek Taşınmazlar

Hülya Genç Sertkaya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir