Pazar , Mart 24 2019
Anasayfa / Ekonomi / İstihdam Teşviği

İstihdam Teşviği

EKONOMİYE yönelik yeni düzenleme, ilave istihdama büyük teşvik getirdi. 22 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre 1 Şubat-30 Nisan arasında ilave işe alımlarda işverene üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği ödenecek. Bu teşvikten SGK prim borcu bulunmayan, prim belgelerini süresinde veren ve bu kapsamda işe alınacak kişileri dokuz ay süreyle istihdam edenler yararlanacak. İşverene sağlanan ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilecek. Yeni destek çerçevesinde her bir ilave istihdam çerçevesinde aylık 2 bin 20.8 TL’lik ücret desteği, aylık 986 TL’lik vergi ve sigorta primi desteği sağlanacak.

Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeden, Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında “Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesini kapsayan 3 madde çıkarılırken, önergelerle yeni maddeler eklenmişti.

YENİ İŞE ALIMLARA ÜÇ AY DESTEK

Komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemeye önergeyle eklenen maddelerden biri işgücü maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla 2018 yılı içinde işyerinden bildirilen en düşük sigortalı sayısına ilave olarak 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanmasıydı. Düzenlemeye göre ilave olarak işe alınanların, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları halinde prim desteği verilecek. Ayrıca prim desteğiyle birlikte işe alındıkları ay dahil üç aylık süre için prim ödeme gün sayısının 67.36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere işverene destek olarak ayrıca sağlanacak. Bu kapsamda işverene sağlanan ücret desteği, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarına mahsup edilecek.

Yeni düzenlemeye göre taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014’ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

KİTAPTA KDV SIFIRLANDI

Yeni düzenlemeye göre Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlandı. Yasaya göre istisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında geçerli olmayacak. Yeni düzenlemeyle, basılı kitap ve süreli yayınların satışından KDV alınmayacak. Düzenlemenin devlete yıllık maliyetinin 50ü milyon TL civarında olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere 1 Şubat’ta yürürlüğe giren düzenlemeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayıncılık sertifikası almış yayıncıların dağıtımcılara ve kitapevlerine yaptıkları ilk satışlarda KDV kaldırılmıştı. Ancak kitapların üretim ve dağıtım sürecinde rol oynayan diğer unsurlardan KDV kaldırılmadığı için kitapların raf fiyatında herhangi bir KDV indirimi yapılamamıştı. 100 TL’nin üzerinde kitap satışlarında vergi muafiyeti uygulanıyordu.

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, yeni düzenlemeyle kitap ve süreli yayınların satışına KDV’den muafiyet getirildiğini belirterek, bir başka deyişle Kanunun yürürlüğe girmesiyle okurların kitap ve süreli yayın alırken artık KDV ödemeyeceklerini vurguladı. Kocatürk, örneğin 20 TL’lik bir kitabın 1.48 TL KDV’den arındırılmış fiyatımn 18.52 TL olacağını söyledi. Sürdürülebilir ucuzlamanın ise kitap kağıdındaki yüzde 8, üretimdeki yüzde 18 KDV’nin kaldırılmasıyla mümkün olacağını ifade eden Kocatürk, “Türkiye’nin yıllık olarak ithal ettiği kitap kağıdı yaklaşık 40 bin ton. Bunun ithalat bedeli yaklaşık olarak 28 milyon euro olup, gümrüklerde devletin kağıdın milli-leştirilmesinden dolayı tahsil ettiği yüzde 8 oranındaki KDV de 2 milyon 240 bin euro civarına çıkıyor. Bu göz ardı edilebilir bir rakam. Yayıncılar, matbaa ödemelerini de yüzde 18 KDV’yle peşin olarak yapıyor. Devletin, kitap kağıdındaki yüzde 8 ve matbaa hizmetlerindeki yüzde 18 KDV’yi kaldırması, kitap fiyatlarını kalıcı olarak ucuzlatacak. Yayıncıların üretimden doğan KDV alacaklarının süratle iadesi ya da mahsup edilmesi gerekli” diye konuştu.

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürck ise, yasa teklifinin Komisyon görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada yayıncılara yönelik getirilen KDV kolaylığının sektörü tamamen kilitlediğini vurguladı. Kısakürek, kitapçı, e-mağaza, kitabevini kapsayacak şekilde bütün tedarik zincirinin KDV indiriminden yararlandırılmasının sektörün önünü açacağını kaydetti.

GELİR TESTİ HESABINA KATILMAYACAK

Yeni düzenleme ile Ramazan ve Kurban bayramlarında gerçekleştirilen ikramiye ödemeleri dikkate alınmaksızın bakıma ihtiyacı olan engellilerin mcvcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edebilmesi ve bu nedenle kesilmiş yardım miktarının geriye dönük olarak ödenmesinin yolu açıldı. Yeni düzenlemeye göre bayramlarda ödenen ikramiyeler, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık artık gelir hesabına dahil edilmeyecek. 2018’de ödenen bayram ikramiyeleri nedeniyle hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir şartının aşılması halinde 22 Şubat 2019’a kadar evde bakım yardımı henüz kesilmemiş olanların yardımları ödenmeye devam edecek. Kesilmiş olanların yardımları tekrar başlatılacak ve kesilen döneme ilişkin ödenmeyen yardım tutarları defaten ödenecek.Evde bakım yardımında, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3’ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, bu kapsamda 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6.8 milyar TL kaynak aktarılmıştı. İkramiyeleri nedeniyle kesilen yardım sayısı 3 bin 405, kesilme riski olan 7 bin kişi bulunuyordu. Söz konusu düzenlemeden 10 bin kişinin yararlanması bekleniyor.

TARIM KREDİSİNDE YAPILANDIRMA

Yeni düzenlemeyle tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar başvuruda bulunarak kredi borçlarını yapılandıra-bilecek. Ziraat Bankası’nın bu yapılandırmaya konu alacağının 843 milyon 639 bin 291 TL, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar 410 milyon TL civarında olduğu ifade ediliyor. Düzenlemeye göre kredi yapılandırmalarında uygulanacak faiz oranı yüzde 15 olacak. Bunun yüzde 10’unu üretici, çiftçi, yüzde 5’ini Hazine karşılayacak.

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Komisyon görüşmelerinde yaptığı açıklamada 2018 itibarıyla ortaklarına yaklaşık 9 milyar TL kredi kullandırdıklarını açıklayarak, bunun yüzde 70’ini ayni kredilerin oluşturduğunu vurguladı. Yeni düzenlemeyle 2018’de yaşanan ekonomik dalgalanmalar sırasında sıkıntıya düşen ortaklarına bir kolaylık sağlandığını dile getiren Poyraz, “Yaklaşık 55 bin ortağımız bu kanun teklifinde sağlanan kolaylıktan istifade edecek; yapılandırılan tutar 1 milyar 410 milyon TL civarında” dedi.

YERLİ ÜRETİM KORUNACAK

Yeni düzenlemeye göre cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cel-lular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisinin (ÖTV) oranlarım indirmeye, yüzde 50’ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Şu anda ÖTV oranı yüzde 25 olarak “tek oran” şeklinde uygulanan cep telefonlarında, matrah bin 200 TL’yi aşmayanlar, bin 200 TL’yi aşıp 2 bin 400 TL’yi aşmayanlar ve diğerleri diye üç dilime ayrıldı. Bu dilimlerde mevcut ÖTV oranı yüzde 25 olarak korundu. Düzenlemeyle yerli imalatçıların korunup ithalatın kısıtlanması amaçlanıyor. Şu anda yerli cep telefonu üretimi yapan dört firma bulunuyor. Birkaç yıl öncesine kadar cep telefonlarının yüzde 99’u ithal edilirken, şu anda ithalat yüzde 85’e düştü.

2 bin 300 işletme etkilenecek

Yeni düzenleme ile Hazine’nin, DSİ Genel Müdürlüğü’nün veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan “deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde” üretim hakkının Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kiralanmasına ilişkin 1 Ocak 2019’da sona eren uygulamanın süresi Ocak 2020’ye kadar uzatıldı. Teklife göre düzenleme 1 Ocak 2019’dan itibaren uygulamaya geçecek. Bu düzenlemeden 1 Ocak’ta süresi dolan, yaklaşık 25 bin kişinin istihdam edildiği 2 bin 300 işletme etkileniyor. Sektörün toplam hacminin 1.5 milyar dolar, ihracat hacminin 1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Kenan KOCATÜRK / Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı
“KDV alacakları hızla geri alınmalı”

Yüzde 18 KDV ile üretim yapan yayıncıların, kitapta yüzde 8 KDV uygulamasıyla devletten 500 miiyon TL gibi ciddi bir miktarda geçmişten gelen, birikmiş KDV alacakları var. Bu yeni düzenlemeyle kitapta ve süreli yayınlarda uygulanacak olan sıfır KDV oranıyla bu alacaklar giderek artacak. Bu yeni istisnayla yayıncıların her yılsonunda vergi dairelerine başvurarak almaya çalıştıkları KDV iadesini şimdi her ay sonunda alabilme şansı geliyor.

Bu çok olumlu bir gelişme. Yayıncıların KDV alacaklarını hızla geri almaları ya da diğer vergi ödemelerine mahsup etmeleri sağlanırsa, uzun vadede sektöre ve kültür hayatımıza fayda sağlayacak.

Yayıncıların telif hakkı ödemelerinde mükellef olduğu yüzde 17 gelir vergisi stopajı ve sorumlu sıfatıyla beyan edilen yüzde 18 KDV’nin yarattığı kayıplar giderilmeli. E-kitapta yüzde 8’den yüzde 18’e yükseltilen KDV de kaldırılmalı.

Mustafa UYSAL/ Vergi Konseyi eski Başkanı
“Sıfırlanan KDV tüketicinin yararına”

Basılı kitap ve süreli yayınlarda KDV’yi sıfırlayan yeni düzenlemeyle, uygulama tüketicilere yansıyacak şekle getirildi ve kapsamı genişletildi. Eski uygulamada KDV istisnası sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılara tanınıyordu. Bu durum hem KDV istisnasından tüketicilerin yararlanmasını engelliyor hem de pazarda fiyat oluşumunda sorunlar doğruyordu. Yeni düzenleme ile kitap ve süreli yayın teslimleri için sıfırlanan KDV, nihai fiyatların ucuzlamasına yol açacak ve vatandaşların bu indirimden yararlanmalarını sağlayacak. Yüksek fiyatlı mobil telefon cihazlarına yüzde 50 ÖTV yolunun açılması ve cep telefonlarında tek bir oran şeklinde uygulanan ÖTV matrahının fiyatlarına göre üç dilime ayrılması ise düşük gelir grubunun cep telefon alimim kolaylaştıracak ve yerli malı üretimi destekleyerek.

“Dokuz ay istihdam zorunlu”

Ülkemizde özellikle genç işsizliğin düşürülmesi ve kayıtlı istihdamın arttırılması için çok sayıda teşvik uygulanıyor. Yeni düzenlemeye göre, işgücü maliyetlerinin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen en düşük sigortalı sayısına ilave olarak 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için üç ay süreyle asgari ücret üzerinden prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Bu teşvikten yaralanacak şirketlerin SGK prim borcu olmaması, prim belgelerini süresinde vermesi ve bu kapsamda işe alınacak kişilerin dokuz ay süreyle istihdam edilmesi gerekiyor. Destek kapsamında ilave istihdam edilecek her bir kişi için sağlanacak ücret desteği üç ay için toplam 6 bin 62 TL, vergi ve prim desteği 2 bin 986 TL olacak.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA
İlginizi Çekebilecek Benzer Konular


üye

Bunu da İnceledinizmi ?

Dövizle borçlanmaya fren

Kurlardaki volatilite tartışmalara yol açtı. Döviz cinsi geliri olmadığı halde dövizle borçlanan işletmelere yönelik tedbirler …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir