Yönetim kurullarında kadın sayısı artıyor

BIST 100 Endeksi şirketlerinde 846 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Bunların 102’si kadın. Geçen yıl 89 olan kadm üye sayısındaki artış umut vaat etse de yönetim kurullarındaki 244 bağımsız üye içinde kadm sayısının değişmediği görülüyor. Şirketlerin bağımsız üye seçiminde profesyonel arama süreci uygulanmaması, kadm üye sayısının artmamasnun önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler 2016 yıl sonu bilançolarını açıkladılar ve sonrasında da olağan genel kurul toplantılarını yaptılar.

Bazı şirketlerde yönetim kurulu üyelerinde değişimler oldu. Buradan yolavçıkarak Ekonomist olarak BİST-100 Endeksi’ne dahil şirketlerin yönetim kurullarını mercek altına aldık. Kuruldaki bağımsız üye, kadın üye ve yabancı üyelerde geçen yıla göre nasıl bir değişim yaşandığını gözler önüne sermeye çalıştık.

Geçen yıl 845 yönetim kurulu üyesinin yer aldığı BİST 100 şirketlerinde bugün 846 yönetim kurulu üyesi bulunuyor. Yönetim kurulları 5-15 üyeden oluşuyor. Ancak DO&CO, yönetim kurulundaki iki üyeyle ortalamanın dışına çıkıyor.

Ayrıca Koç Holding de 18 kişinin yer aldığı yönetim kuruluyla üye sayısı en fazla olan şirket durumunda bulunuyor.

KADINLAR YÜKSELİŞTE

Geçen yıl yönetim kurullarında 89 kadın üye varken sayı bu yıl 102’ye çıktı. Geçen yıl 40 şirkette kadın yönetim kurulu üyesi yokken, bunun bu yıl 36’ya düşmüş olması gelecek için umut vaat ediyor. Genellikle aile şirketlerinde aile mensubu kadınlar yönetim kuruluna girerken, profesyonel kadın yöneticilerin de bazı şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev aldıkları görülüyor. Şirketlerin 29’unda yönetim kurulunda yabancı üyeler var. Şirketlerin toplam 846 yönetim kurulu üyesi içerisinde 90’ı yabancı. Bu sayı geçen yıl 108’di, Geçen yıl BİST 100 Endeksi şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeleri, toplam yönetim kurulu üye oranının yüzde 29’u kadardı. Bu yıl yönetim kurullarına bakıldığında bu oranın değişmediği görülüyor. Bugün BİST 100 Endeksi şirketlerinin yönetim kurullarındaki toplam 846 olan üye sayısının 244’ünün bağımsız üyelerden oluştuğunu görüyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sadece dört şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmuyor. Bağımsız üyeler içinde kadın üye sayısı ise 19. Bunların üçü yabancı. Bağımsız üyeler içinde toplam yabancı üye sayısı ise 17.BAĞIMSIZ YÖNETİCİLER

Bağımsız üyeler arasında yönetim kurulu başkanlığını yürüten kişiler de söz konusu. Örneğin Aselsan yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev alan İbrahim Özkol şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Aynı şekilde Bizim Top-tan’ın yönetim kurulu başkanlığını bağımsız üyelerden Cengiz Sola-koğlu üstlenirken, Türkiye İş Ban-kası’nın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda da ‘bağımsız üye’ Ersin Özince’yi görüyoruz.

Bağımsız üyeler arasında başka şirketlerin patronları olan kişiler de var. Örneğin Atlantik Holding Başkanı Ömer Dinçkök, Koç Holdingin, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay Pegasus’un, Helvacızade Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil ise Konya Çimento’nun yönetim kurulunda bağımsız üye olarak yer alıyor.

DÖRT ŞİRKETTE ÜYE

Bağımsız üyelerin birçoğu sadece bir şirkette bu görevi üstleniyor. Ancak iki ve üzerinde şirkette bağımsız üye olan kişiler de mevcut. Dört şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer alan Hacı Ahmet Kılıçoğlu, bu anlamda en çok şirketin yönetiminde yer alan kişi. Onu üç şirketteki bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevleriyle Hüsnü Ertuğrul Ergöz, Tayfun Bayazıt, Kutsan Çelebican, Tunç Uluğ, Akın Tan ve İzzet Karaca takip ediyor. BİST 100 Endeksi şirketlerinin ikisinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak yer alan isimler arasında ise Hüsnü Paşacıoğlu, Gökçe Bayındır, Mansur Özgün, Mehmet Barman-bek, Didar Sevdil Yıldırım, Yahya Bayraktar, Mehmet İzzet Özerk, Halil Bozkurt Aran, Halil Ercüment Erdem ve Mehmet Mete Başol yer alıyor.

“Kadınlar patronların radarına giremiyor”
Melsa Ararat Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Kurucu Direktörü

“Gelişmiş piyasalarda bağımsız üyelerin tespitinde profesyonel arama hizmetlerinden yararlanılıyor. Bu bağımsızlığı da garanti ediyor. Öyle ki bir bağımsız üye adayı böyle bir arama sürecinden geçmeden aday gösterildiyse bunun nedenlerinin açıklanması bekleniyor. Türkiye’de ise adaylar tamamen informal yöntemlerle belirleniyor. Patronlar ya tanıdıkları ve güvendikleri kişileri atıyor veya birbirlerine sorarak adayları seçiyor. Oysa tüm dünyada düzenlemeler bu görevi aday gösterme komitelerine veriyor. Ben Türkiye’de de zorunlu olan bu komitenin çalıştığı herhangi bir şirket duymadım. Nitekim az sayıda bağımsız üye çok sayıda şirkette görev yapıyor. Sonunda SPK bu sayıyı beş ile sınırlamak zorunda kaldı. Az sayıda da olsa katkıda bulunacak kişileri aday göstermek isteyen şirketler ise mutlaka aynı sektörde deneyimli adaylar istiyor. Bu da rekabet açısından sorun yaratıyor. Kadınların katkıları önemli. Ancak kadınlar, patronların radarına ve ilişki ağlarına giremiyor. Eğer şirketler profesyonel arama süreci sonunda adayları belirleme yoluna giderse daha fazla sayıda kadının yönetim kurullarına aday gösterileceğinden eminim”

üye

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir